Votre navigateur ne supporte pas le javaScript Wettelijke informatie van de importeur Aixam België
Nr. 1 in het rijden zonder autorijbewijs in België en Europa

BELGISCH INVOERDER VAN AIXAM BROMMOBIELEN

Welkom / Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

EDITOR :
Deze site wordt gepubliceerd door Aixam België:
BTW: BE 0679.740.861
Maatschappelijke zetel: 94, Roubaixstraat 7700 Moeskroen – België
Tel: +32(0)56 33 33 33 25 00

EIGENDOMSRECHT :
https://www.aixam-belgium.be is het officiële internetadres van de website van de Aixam Belgium-dealer.
Verantwoordelijke uitgever: dHr Christophe TUYTTENS

HOSTING :
Haisoft SARL
7 rue Vieille Levée
45000 Orléans
Tel: 02 38 52 52 52 47 47 11

WEBSITE CREATIE, ONTWIKKELING, REFERENCERING:
Creatis’ web
28, rue des Granges-Galand 37550 Saint-Avertin
Tel: 02 47 47 47 60 99 53
www.creatisweb.net

AUTEURSRECHTEN FOTO’S

AIXAM – AIXAM BELGIË

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK :
Elke persoon die toegang heeft tot de website van Aixam Belgium (https://www.aixam-belgium.be) (hierna “de Site” genoemd) verbindt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Elke persoon die de Site raadpleegt, is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verspreidt, gebruikt en/of overdraagt en verbindt zich ertoe de geldende Franse regelgeving na te leven, in het bijzonder die met betrekking tot duidelijk illegale inhoud (inbreuken op de goede zeden, aanzetten tot rassenhaat, pedofilie, enz.) of de bescherming van de rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten, enz.). Aixam Belgium is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens of inhoud verspreid door een andere persoon die in het bijzonder niet voldoet aan de geldende regelgeving.
Het plaatsen van een hyperlink naar de Site vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessie van Aixam Belgium, die in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de sites met een hyperlink naar de Site en elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik ervan afwijst. De Site is onderworpen aan het Franse recht en de Franse rechtbanken zijn als enige bevoegd in geval van een geschil.

PROPERTY :
De presentatie en de inhoud van de website https://www.aixam-belgium.be vormen samen een werk dat beschermd wordt door de huidige wetten op het auteursrecht, intellectuele en industriële eigendom. De namen of benamingen, logo’s zijn, tenzij anders aangegeven, geregistreerde handelsmerken. Alle creaties die op de Site verschijnen, tekeningen, foto’s, beelden, teksten, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en andere weergegeven documentatie, zijn onderworpen aan het auteursrecht, industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, naargelang het geval, eigendom van de concessie van Aixam Belgium of van derden die Aixam Belgium toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.
Geen enkele commerciële exploitatie, reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling, marketing, gedeeltelijke of volledige van deze elementen (met inbegrip van deze die kunnen worden gedownload of gekopieerd) mag worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessie van Aixam Belgium, met uitzondering van het gebruik voor privégebruik dat onderworpen is aan de andere of zelfs meer restrictieve bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom. Naast het auteursrecht is de schending van één van deze industriële en/of intellectuele eigendomsrechten een inbreuk op het auteursrecht, in het bijzonder strafbaar met een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000 euro.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:
Aixam Belgium informeert u dat de direct of indirect nominatieve informatie die op de Site wordt verzameld (naam, e-mail,…..), noodzakelijk voor de werking van bepaalde toepassingen (e-mail, contacten….), de bescherming genieten van de Franse wet nr. 78-17 van 77 januari 1978 genaamd “Loi Informatique et Libertés”. Deze gegevens, bestemd voor Aixam Belgium, kunnen worden opgeslagen, automatisch worden verwerkt en gebruikt om u te contacteren en u te informeren over het bestaan van onze producten, diensten en aanbiedingen in het kader van commerciële en/of marketingacties. Aixam Belgium kan de verzamelde informatie doorgeven aan derden, in het bijzonder aan sommige van haar technische dienstverleners, om de goede werking van de Site te verzekeren. Voor alle informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de uitoefening van uw recht van toegang, rectificatie en verwijdering, kunt u een brief sturen naar :
Aixam België
94, Rue de Roubaix
7700 Moeskroen
België

COOKIES
Wij slaan kleine bestanden, cookies genaamd, op in uw browser om informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruik van onze site te meten en te analyseren, zodat deze het beste aan uw behoeften voldoet.
Wij kennen uw naam, e-mail of andere persoonlijk identificeerbare informatie niet. Wij verzamelen eenvoudigweg informatie zoals:
– de pagina’s die worden bezocht
– de tijd die een internetgebruiker op een pagina doorbrengt
– de manier waarop internetgebruikers de site doorbladeren

OPLOSSINGEN OM ALLE OF EEN DEEL VAN DE COOKIES UIT TE SCHAKELEN
U kunt het gebruik van deze cookies op elk moment uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren door het helpmenu te raadplegen.

De configuratie van elke browser is anders, dus hier zijn de instructies om te volgen voor de meest voorkomende browsers:

INTERNET ONTDEKKINGSREIZIGER
– Klik op de knop Tools
– Dan op Internet Opties
– Klik op het tabblad Algemeen onder Navigatiegeschiedenis op Instellingen
– Klik op de knop Bestanden tonen
– Klik op de kolomkop Naam om alle bestanden in alfabetische volgorde te sorteren
– Blader door de lijst totdat u bestanden ziet die beginnen met de prefix Cookie
– Selecteer en verwijder cookies met de naam Aixam Belgium

FIREFOX
– Ga naar het tabblad “Extra” van de browser en selecteer het menu Opties
– Kies in het venster dat verschijnt “Privacy” en klik op “Cookies weergeven”.
– Selecteer en verwijder cookies met de naam Aixam Belgium

SAFARI
– Kies in uw browser het menu Bewerken, Voorkeuren
– Klik op Beveiliging
– Klik op Cookies tonen
– Selecteer de cookies die de naam Aixam Belgium bevatten en klik op Delete of Delete All.

GOOGLE CHROME
– Klik op het pictogram in het menu Extra
– Selecteer Opties
– Klik op het tabblad Geavanceerde opties en ga naar de sectie Privacy
– Klik op de knop Cookies tonen
– Selecteer en verwijder cookies met de naam Aixam Belgium

 

at ipsum dolor sed risus. elementum vel, ut Phasellus fringilla mattis eleifend