Europese typegoedkeuring
Home > Europese typegoedkeuring

Europese typegoedkeuring

RIJVOORWAARDEN EN RIJBEWIJS
In België vereist de wetgeving voor het besturen van een lichte vierwieler

- ten minste 16 jaar oud zijn
- om 18 jaar oud te zijn om een passagier mee te nemen
- een rijbewijs AM (bromfiets) voor iedereen die na 14 februari 1961 geboren is.

AM RIJBEWIJS :
Om een AM-rijbewijs te halen, moet u slagen voor een theoretisch en praktisch examen.

1° Verplichte theorietoets: je moet minstens 33 van de 40 vragen correct beantwoorden om te slagen.
2° Verplichte praktijkopleiding van 4 uur, waarvan minimaal 2 uur op de openbare weg, in een rijschool of een erkend opleidingscentrum.
3° Verplichte praktische test: bestaande uit een test op privéterrein. U kunt dit examen afleggen met uw eigen voertuig of met het voertuig van de rijschool.

Er is geen voorlopig rijbewijs voor deze categorie.

Mensen geboren voor 14 februari 1961 mogen zonder rijbewijs rijden.

RIJDEN EN VEILIGHEID
De verkeersregels voor traditionele auto's gelden ook voor auto's zonder rijbewijs. De bestuurder van een Aixam moet dus op de rechterrijstrook rijden zoals de bestuurder van een traditioneel voertuig en kan geen gebruik maken van de fietspaden of de voor fietsers gereserveerde rijstroken. De Aixam kan ook niet worden gebruikt op snelwegen. De bestuurder hoeft geen helm te dragen, maar wel een veiligheidsgordel.
Voor verdere vragen zie www.goca.be

Als Europees leider op de markt voor auto's zonder rijbewijs voldoet AIXAM aan de Franse en Europese wetgeving inzake de fabricage en goedkeuring van vierwielers.

AIXAM is een meerderheidslid van EQUAL (European Quadricycle League). Deze vereniging werkt aan de promotie van vierwielers in heel Europa.

AIXAM ontwerpt en fabriceert voertuigen zonder vergunning volgens de criteria die door de Europese regelgeving worden opgelegd.

Richtlijn 2002/24/EG, geleidelijk vervangen door de Europese verordening 168/2013/EU, regelt de productie en de Europese goedkeuring van vierwielers.


Lichte vierwielers
of auto's zonder rijbewijs*

HOMOLOGATIE

  • De lichte vierwieler wordt beschouwd als een bromfiets en kan worden bestuurd met of zonder rijbewijs, afhankelijk van de geldende wetgeving in de Europese landen.


    Afhankelijk van het gebruik wordt hij soms een lichte vierwieler, een auto zonder rijbewijs (VSP) of een kleine auto genoemd.

vergelijking tussen de wetgeving


Verordening 2002/24/EG 
Nieuwe Verordening 168/2013/EU
CategorieL6eL6eBP
Maximale snelheid45 km/h45 km/h
Maximaal vermogen4 kW (5.4cv)6kW (8.15cv)
ONBELASTE MASSA350kg (zonder brandstof en accessoire) 425kg (met brandstof)